HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
PHÁT HÀNH NHANH - AN TOÀN, BẢO MẬT - TIẾT KIỆM CHI PHÍ

VNPT EINVOICE - Hướng dẫn khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn điện tử Phần III

Hướng dẫn khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên website hóa đơn điện tử của VNPT.
Khi ký số người dùng ( kế toán viên) có thể dùng token ( chữ ký số) của VNPT hoặc của bất kỳ đơn vị cung cấp chữ ký số nào. Lưu ý, chữ ký số này phải được đăng ký với cơ quan thuế.
Ngoài ra, đối với hóa đơn điện tử: số hóa đơn chỉ tăng khi việc ký số thành công.

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn & đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử