HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
PHÁT HÀNH NHANH - AN TOÀN, BẢO MẬT - TIẾT KIỆM CHI PHÍ

VNPT-EINVOICE - Hệ thống phát hành hóa đơn điện tử thông qua website - Phần I

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phát hành hóa đơn điện tử VNPT thông qua website Phần I
- Giới thiệu tổng quan các danh mục, chức năng của web quản trị hệ thống hóa đơn điện tử VNPT.  

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử.