HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
PHÁT HÀNH NHANH - AN TOÀN, BẢO MẬT - TIẾT KIỆM CHI PHÍ

VNPT-EINVOICE -Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành hóa đơn điện tử thông qua website - Phần II

Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành hóa đơn điện tử thông qua website _ Phần II
Phần này nhằm chuẩn bị giúp cho doanh nghiệp thông báo cho cơ quan thuế về việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện tại, các doanh nghiệp phải thực hiện gửi quyết định phát hành và thông báo phát hành cho chi cục thuế nơi mình đăng ký bằng 2 hình thức:
    1. Gửi trực tiếp thông qua hệ thống website phát hành hóa đơn điện tử mà VNPT cung cấp.
    2. Gửi văn bản giấy lên cơ quan thuế. Website hỗ trợ in bản điện tử ra giấy, các doanh nghiệp chỉ việc ký đóng dấu rồi gởi cơ quan thuế là xong.

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử.