Tin tức VNPT-EInvoiceTập đoàn VNPT nhận chứng chỉ an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013

VNPT EINVOICE - Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử Phần VII

VNPT EINVOICE - Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử Phần VI

VNPT EINVOICE - Hướng dẫn khởi tạo, phát hành, tra cứu hóa đơn điện tử Phần V

[VNPT-EINVOICE] - Hướng dẫn khởi tạo danh mục hệ thống trên website quản trị hệ thống hóa đơn điện tử VNPT - Phần IV

VNPT EINVOICE - Hướng dẫn khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn điện tử Phần III

VNPT-EINVOICE -Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành hóa đơn điện tử thông qua website - Phần II

VNPT-EINVOICE - Hệ thống phát hành hóa đơn điện tử thông qua website - Phần I

Những băn khoăn của doanh nghiệp khi chuyển sang dùng hóa đơn điện tử trong năm 2018?